Pfr. Johannes Kristf

Start

Kristóf János (1936-1980) magyar születésű volt, és 16 éven át papként a bécsi egyházmegyében tevékenykedett.

Szenvedélyes és rendkívül kreatív módon vezette az embereket Istenhez. A személyes hétköznapjait a Szűzanyával való szeretetszövetségből merítette. Tudta, hogy a Szűzanyának szüksége van rá és teljes mértékben megbízott benne. A schönstatti ősszentélybe való látogatása fordulópontot jelentett életében: „Ez a kápolna otthonommá vált, az én világommá. Itt tényleg jó lenni és sátrakat építeni, életünket a Szűzanya lábaihoz helyezni.“

Ezt az élményt sok más embertársával is meg szerette volna osztani. Egész életét egy szentély felállítására szentelte a Duna-menti népek számára.

Így írt a jegyzetfüzetében: „A szeretet bizonyítéka az áldozat.“ Minderről az élete is tanúskodik. A Kahlenbergen felépített Schönstatt-szentély vetőmagjává vált, ahol most sok ember megtapasztalhatja a Szűzanya kegyelemteljes működését.